2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Ἡ Καινή ἡ Παλαιά Διαθήκη, Λειτουργικά Βιβλία.(κείμενο γιά download στόν ὑπολογιστή μας).Η Καινή Διαθήκη.


Παραλάβετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με το πλήρες κείμενο της Καινής Διαθήκης, δωρεάν.

Αυτό το "ηλεκτρονικό" βιβλίο  περιέχει το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε μονοτονικό ή πολυτονικό σύστημα και είναι ένα αρχείο υπολογιστή σε MS Word.  Έχει γραφεί από τον π. Νεκτάριο Γκίνο Επανωσηφίτη, ο οποίος το έχει δωρίσει στο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
Μέσω αυτής της σελίδας το αρχείο μπορεί να αποθηκευτεί (download) στο δικό σας υπολογιστή και, αφού ανοιχτεί με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου MS Word, παρέχει πλήρεις δυνατότητες ταχείας ανεύρεσης ενός χωρίου τόσο με τον - και παραδοσιακό - συνδυασμό βιβλίου, κεφαλαίου και στίχου με απλό ξεφύλλισμα, όσο και με εξελιγμένους τρόπους.
Τέλος, το έργο συνοδεύεται από πληροφοριακές υποσημειώσεις που μπορούν να εμφανισθούν άμεσα σε ειδικό πλαίσιο πάνω από τον όρο που επεξηγούν.

Το αρχείο με την Καινή Διαθήκη σε μονοτονικό ή πολυτονικό σύστημα σε MS Word, μπορείτε ελεύθερα να αντιγράφετε, να αποθηκεύετε και να διαδίδετε σε οποιοδήποτε μέσο εγγραφής, διατηρώντας αναλλοίωτο το ακριβές κείμενο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (DOWNLOAD)

Η Καινή Διαθήκη σε σε μονοτονικό σύστημα σε συμπιεσμένο αρχείο Zip: (kaini_diathiki_monotoniko.zip, 664 ΚΒ): κάνετε κλικ  εδώ.  Το αρχείο αποθηκεύεται μόνιμα σε όποιο φάκελο θέλετε στο δίσκο σας.

Πρέπει να προχωρήσετε σε αποσυμπίεση (unzip) με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, π.χ. WinZip. Έτσι προκύπτει νέο αρχείο (kaini_diathiki_monotoniko.doc) με το κείμενο σε μονοτονικό σύστημα σε MS Word. Κατόπιν - όποτε θέλετε, όσες φορές θέλετε - μπορείτε να ανοίγετε και εμφανίζετε το κείμενο (kaini_diathiki_monotoniko.doc) μέσω του  MS Word.

 Η Καινή Διαθήκη σε πολυτονικό σύστημα σε συμπιεσμένο αρχείο Zip: (Kaini_Diathiki_Polytoniko_UC.doc, 550 ΚΒ): κάνετε κλικ  εδώ. Το αρχείο αποθηκεύεται μόνιμα σε όποιο φάκελο θέλετε στο δίσκο σας. Πρέπει να προχωρήσετε σε αποσυμπίεση (unzip) με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, π.χ. WinZip.
Έτσι προκύπτει νέο αρχείο (Kaini_Diathiki_Polytoniko_UC.doc) με το κείμενο σε πολυτονικό σύστημα σε MS Word. Κατόπιν - όποτε θέλετε, όσες φορές θέλετε - μπορείτε να ανοίγετε και εμφανίζετε το κείμενο (Kaini_Diathiki_Polytoniko_UC.doc) μέσω του  MS Word.

Για την εμφάνιση πολυτονικών ελληνικών του παγκοσμίου αλφαβήτου Unicode πρέπει να έχετε ανάλογες γραμματοσειρές. Τέτοιες είναι η Arial Unicode και Palatino που υπάρχουν  στα αντίστοιχα προϊόντα Office 2000 ελληνικό και Windows XP και 2000 της Microsoft, η γραμματοσειρά Athena, (κάντε κλικ εδώ ), οι γραμματοσειρές της εταιρείας Magenta, διατίθενται στο εμπόριο, κλπ.


Η Παλαιά Διαθήκη.


Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το πρωτότυπο κείμενο της Παλαιάς  Διαθήκης σε πολυτονικό σύστημα σε συμπιεσμένο αρχείο Zip: (palaia_diathiki.zip, 1.67 ΜΒ): κάνοντας  κλικ  εδώ.
Για την αποσυμπίεση και ανάγνωση της Παλαιάς Διαθήκης στον υπολογιστή σας ισχύουν οι ίδιες οδηγίες που παραθέσαμε παραπάνω για την Καινή Διαθήκη.Λειτουργικά Βιβλία


Τα 12 Μηναία, ο Συνέκδημος, η Παρακλητική το Τριώδιον, το Πεντηκοστάριον το Ωρολόγιον το Μέγα και άλλα σε μορφή .zip. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.

πηγη http://anavaseis.blogspot.com/