2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

QUIZ !!!

Αποφασίστε πρώτα,
σημειώστε σε ενα χαρτί τις απαντήσεις σας
 και μετά δείτε  τις λύσεις στο τέλος της ανάρτησης


1η ΕΡΩΤΗΣΗ....:  Αν γνωρίζατε μια γυναίκα που ήταν έγκυος και είχε ήδη 8 παιδιά , 3 εκ των οποίων ήταν κουφά, 3 τυφλά, ένα διανοητικά καθυστερημένο και η ίδια είχε σύφιλη, θα την συμβουλεύατε να κάνει έκτρωση?

            Α.Ναι                                            Β Οχι
       2η ΕΡΩΤΗΣΗ ...: Είναι καιρός να εκλέξετε το νέο πλανητάρχη και η δική σας ψήφος θα κρίνει το αποτέλεσμα. Σας παραθέτουμε τα προφίλ των τριών υποψηφίων...

Υποψηφιος Α:  Συνεργάζεται με διεφθαρμένους πολιτικούς και συμβουλεύεται αστρολόγους. Είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Καπνίζει 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα και πίνει 8 με 10 μαρτίνι την μέρα....

Υποψήφιος Β:  Τον έδιωξαν από το πολιτικό του γραφείο δύο φορές, ξυπνάει το μεσημέρα, έκανε χρήση οπίου στο κολέγιο και πίνει μισό μπουκάλι ουίσκι κάθε βράδυ...

Υποψήφιος Γ: Έχει λάβει παράσημο στον πόλεμο. Είναι χορτοφάγος, δεν καπνίζει, πίνει μια μπίρα μια στο τόσο και ποτέ δεν απάτησε την γυναίκα του...

Ποιον θα ψηφίζατε?     ..  Αποφασίστε πρώτα              ...  Χωρίς  να δείτε τις απαντήσεις....... α π α  ν τ η σ ε ι ς

1η ΕΡΩΤΗΣΗ....: 

αν απαντήσατε (πατήστε επάνω στο ναι ή στο όχι)

Α.Ναι                                                      Β Οχι

2η ΕΡΩΤΗΣΗ ...:

αν απαντήσατε (πατήστε επάνω στα ........)