Τα Μετέωρα, ως χώρος και ως έννοια, αποτελούν μια ενότητα πολυδιάστατη. Η μοναχική παράδοση, ο πολιτισμός, οι ιστορικές μνήμες, τα αρχαιολογικά τεκμήρια σε συνδυασμό με το μοναδικό στο είδος του τοπίο συνταιριάζονται αρμονικά συμπληρώνοντας και αναδεικνύοντας το ένα το άλλο.
    Στην αλληλοπεριχώρησή τους, όλα αυτά τα στοιχεία, προσδίδουν στο χώρο μια συνοχή αρμονική, καθώς κανένα από ό­λα δεν μπορεί να νοηθεί αποκομμένο, έξω από την κυριαρχική συνεκτικότητα του ενιαίου χώρου.

Οι σημαντικότερες παράμετροι της ενότητας αυτής, θα μπορούσαν επιγραμματικά να οριστούν ως εξής:

ΘΕΟΛΟΓΙΑ
    1) Η ενότητα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της ορθόδοξης εμπειρίας και πρακτικής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ζει, μετέχει, εκφράζεται και αποφαίνεται συνοδικά. Και ο ορθόδοξος μοναχισμός, ως κορυφαία έκφραση της Ορθοδοξίας, λειτουργεί με βάση τον συναξιακό χαρακτήρα και την αντιπροσωπευτική συμμετοχή. Μια τέτοια παράδοση μαρτυρείται ανά τους αιώνες και στον χώρο των Μετεώρων, όπου λειτουργούσε η Σύναξη των αντιπροσώπων των Μονών, κελλίων, ασκητηρίων κ.λ.π. με έδρα του Πρώτου στη Μονή της Παναγίας της Δούπιανης.