2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Ο Μουσικός Tony Malendez γεννήθηκε στην Νικαράγουα χωρίς χέρια.Στα 16 του, άρχισε να μαθαίνει Κιθάρα. Οι άνθρωποι του έλεγαν οτι δεν θα τα καταφέρει..............

Στις 15 Σεπτεμβρίου 1987 έπαιξε το Never Be The Same μπροστά στον Πάπα Ιωάννη Παύλο B'.
Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τον πλησιάσουν στην σκηνή για να τον φιλήσουν με εκτίμηση.
Τώρα ταξιδεύει ως πλήρους απασχόλησης μουσικός,μεταφέροντας (διαδίδοντας) αυτό που ο πάπας αποκάλεσε "Το δώρο της ελπίδας"............
Απολαύστε τον!!!!!!!!