2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κω

Το πρωί της 9ης Μαρτίου, Κυριακής της Ορθοδοξίας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ χοροστάτησε στον όρθρο και τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Πόλεως Κω.

Ο Σεβασμιώτατος, μνημονεύοντας ζώντες και κεκοιμημένους, μετά τη Μεγάλη Είσοδο, μνημόνευσε ονομαστικά όλους τους Επισκόπους, Αρχιεπισκόπους και Μητροπολίτες της Κω, των οποίων τα ονόματα γνωρίζουμε. Ο μακρύς και σημαντικός κατάλογος περιλαμβάνει 58 ονόματαπου καλύπτουν ολόκληρη τη χριστιανική περίοδο της ιστορίας του νησιού και ξεκινά με το όνομα του επισκόπου Μελίφρονος, ο οποίος είναι ο πρώτος γνωστός σε εμάς επίσκοπος του νησιού, καθώς δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των προκατόχων του, και έλαβε μέρος στην Α´ Οικουμενική Σύνοδο, ως ένας από τους 318 Πατέρες που συγκεντρώθηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που είχε προκαλέσει στην Εκκλησία η αίρεση του Αρείου.

Ο κατάλογος έχει βασιστεί σε εργασία του Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Εμμανουήλ Κωνσταντινίδου. Περιλαμβάνει πορίσματα εργασιών και άλλων επιστημόνων και συμπληρώνεται με προσωπική φροντίδα του Σεβασμιωτάτου.

Το τελευταίο όνομα που μνημόνευσε ο Σεβασμιώτατος ήταν του Αρχιμανδρίτου και για σειρά ετών Πατριαρχικού Επιτρόπου Φιλήμονος Φωτοπούλου, ο οποίος, αν και δεν ήταν επίσκοπος, διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στην Εκκλησία της Κω, αλλά και της Δωδεκανήσου, από το 1924, που εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Κώου Αγαθάγγελος, καθώς οι Ιταλοί δεν επέτρεψαν να τον διαδεχθεί άλλος επίσκοπος, μέχρι την εκλογή επισκόπων στις ελεύθερες πλέον Μητροπόλεις το 1947.