2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Ο θεσμός της προσφοράρισσας


Ε. Σημαντήρης, Αναγνώστης
Στην ενορία Αγίας Κυριακής Χρυσηίδος Κέρκυρας διατηρείται, για πολλά χρόνια, ζωντανός ο θεσμός της προσφοράρισσας και, η τέχνη και συνάμα ευλογία του ζυμώματος πρόσφορου, μεταλαμπαδεύεται από τις παλαιότερες στις νεώτερες κοπέλλες και κυρίες. Ζυμώνουν και προσφέρουν, στην ενορία τους και όχι μόνον, κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, τα πρόσφορα, τον άρτο δηλαδή που θα γίνει Σώμα Χριστού. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη ευλογία για κάθε προσφοράρισσα και την
 οικογένειά της η διακονία αυτή.

Σήμερα, Παρασκευή 7/3/2014, πρώτη Παρασκευή των Χαιρετισμών, όλοι οι ενορίτες γίναμε αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες ενός Σημείου. Μία από τις νεώτερες προσφοράρισσες έφερε, όπως συνηθίζει κάθε εβδομάδα, το πρόσφορό της στον εφημέριό μας, για την αυριανή Θεία Λειτουργία. Με δάκρυα στα μάτια του έδειξε το πρόσφορο αυτό και του εξήγησε ότι, μόλις το έβγαλε από τον φούρνο του σπιτιού της, δημιουργήθηκε επάνω του ένας Σταυρός, αυτός που ολοκάθαρα φαίνεται στην σχετική φωτογραφία.

Ας έχουμε όλοι την ευλογία που έχει η ίδια και η οικογένειά της.