2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Εσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Εσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

+ Ιερεύς Ιωάννης Σουρλίγγας

Επειδή η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι κατεξοχήν περίοδος πένθιμος, και ο πανηγυρικός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας δεν συμφωνεί με τον πένθιμο χαρακτήρα της περιόδου αυτής, η Εκκλησία όρισε η Θεία Λειτουργία να τελείται μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με εξαίρεση την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εάν εορτάζει από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, τις δε λοιπές ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής να τελείται η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Θείων Δώρων.

Σύμφωνα με το Εκκλησιαστικό τυπικό το οποίο ορίζει ότι καλό είναι οι Χριστιανοί να μεταλαμβάνουν συχνά και κατ' εντολή του Ιησού Χριστού μας, « ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει, καγώ εν αυτώ », ετοιμασμένοι πάντοτε κάνοντας την νηστεία σύμφωνα με τις δυνατότητες εκάστου αλλά και σε συνδυασμό με το μέγα Μυστήριο της Εξομολογήσεως και την ευλογία του Πνευματικού, η Εκκλησία προχώρησε στην τέλεση της Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Η Θεία Λειτουργία λέγεται Προηγιασμένη διότι ο Άγιος Άρτος καθαγιάζεται από την προηγούμενη Κυριακή δηλαδή την προηγουμένη Θεία Λειτουργία - εμποτίζεται στο Άγιο Αίμα του Κυρίου μας όπου φυλάσσεται στο Άγιο Αρτοφόριο της Αγίας Τραπέζης και έτσι προσφέρεται στους χριστιανούς την ημέρα πού τελείται η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

Η Λειτουργία αυτή είναι κανονικά εσπερινή (για αυτό τελείται μετά της Ακολουθίας του Εσπερινού). Σήμερα τελείτε και τα πρωινά κάθε Τετάρτης και Παρασκευής την περίοδο της Μεγάλη Τεσσαρακοστής προς διευκόλυνση των πιστών, στο να μπορούν να μετέχουν της Θείας Ευχαριστίας.