2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Η πιο πρωτότυπη βάφτιση στη θάλασσα στα ΚΑΑΥ Κω...


Η πιο πρωτότυπη βάφτιση στη θάλασσα στη Κω


     
     
     

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
από μια πρωτότυπη τελετή βάφτισης στα ΚΑΑΥ Κω .

Έτσι σήμερα το απόγευμα ο μικρός Αντώνης βαφτίστηκε στη θάλασσα μπροστά στα ΚΑΑΥ Κω στο Σκανδάρι, από τον π. Αναστάσιο.
Το τελετουργικό προέβλεπε βάφτιση στα ανοιχτά με τη βάρκα που είχε ετοιμαστεί (είχε προβλεφθεί να ανέβουν σε αυτή ο Ιερέας με τη νονά και τον μικρό), αλλά τελικά λόγω του αέρα και των κυμάτων, προτιμήθηκε μια πιο ασφαλής λύση.
Πάντως οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια σπάνια τελετή
 και να ευχηθούν στους πανευτυχείς γονείς, όπως και στη νονά να τους ζήσει ο νεοφώτιστος!