2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Τα εξωκλήσια της Κω

 ΔΕΙΤΕ την εξαιρετική εργασία του  Σταμάτη Γιαννιώτη
Από τη δεκαετία του '80 μου έκαναν εντύπωση τα γραφικά εξωκλήσια του νησιού, κτίσματα προσωπικού μόχθου και βαθιάς ευσέβειας των παλιών Κώων.
Δημιούργησα τότε ένα φωτογραφικό αρχείο το οποίο πρόσφατα θέλησα να ολοκληρώσω συμπληρώνοντάς το με τα υπόλοιπα εξωκλήσια που κτίσθηκαν μέχρι σήμερα και τα οποία στο σύνολό τους υπερβαίνουν τα διακόσια.
Διαπίστωσα ότι σε ορισμένα από αυτά -ευτυχώς ευάριθμα- έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια άχαρες προσθήκες προκειμένου να υπάρχει ευρύς στεγασμένος χώρος κατάλληλος για το γλέντι των πανηγυριστών που κατά κανόνα ακολουθεί μετά τη Θεία Λειτουργία. Θεωρώ ότι οι επεκτάσεις αυτές αλλοιώνουν την αρχική παραδοσιακή λιτή αρχιτεκτονική τους.
Επίσης καινοτομία των ημερών μας είναι η ανέγερση μικρών ναών εντός των μεγάλων ξενοδοχεικών μονάδων. Πράξη επαινετή, εφόσον αυτή πηγάζει από την ευλάβεια και τη θεοσέβεια των κτητόρων και δεν αποσκοπεί στην προβολή των Ιερών Ναών ως τουριστικού εξιοθέατου.
Το φωτογραφικό αυτό αρχείο παρουσιάζεται μέσα από τις σελίδες ενός ψηφιακού βιβλίου που λειτουργεί με τη μέθοδο της φυλλομέτρησης (flipping book) και που, όποιος επιθυμεί, μπορεί να περιηγηθεί στις σελίδες του αλλά και να το "κατεβάσει" και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του από τη διεύθυνση:
από το  προσωπικό ιστολόγιο του φίλου Σταμάτη Γιαννιώτη