2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Βίντεο ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση τῆς «Ε.ΡΩ.» γιὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο στὰ Ἰωάννινα

Βίντεο ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση τῆς «Ε.ΡΩ.» γιὰ τὸν Ἅγιο Παΐσιο στὰ Ἰωάννινα
Δεῖτε πλάνα ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση τῆς «Ἑνωμένης Ῥωμηοσύνης» στὰ Ἰωάννινα, πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε 28 Νοεμβρίου 2015.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/