2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Ἀρχ. Ἐφραὶμ Παναούσης: «Μάθε νὰ προσεύχεσαι: Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς»

Ἀρχ. Ἐφραὶμ Παναούσης: «Μάθε νὰ προσεύχεσαι: Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς»
Ὁμιλία μὲ θέμα: «Μάθε νὰ προσεύχεσαι: Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς» πραγματοποιήθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πειραιῶς, τὴν Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
Ὁμιλητῆς γιὰ τρίτη φορὰ τὴ φετεινὴ χρονιὰ ἦταν ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἐφραὶμ Παναούσης.
Ἡ ὁμιλία, ἐντάσσεται στὸ τρίμηνο πρόγραμμα δραστηριοτήτων καὶ ἐκδηλώσεων τοῦ Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας, μὲ γενικὸ τίτλο ”ΕΝΟΡΙΑ ἐν δράσει...”