2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Το πρόγραμμα υποδοχής και προσκυνήσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικήτα του Νισύριου

Το πρόγραμμα υποδοχής και προσκυνήσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικήτα του Νισύριου

Το πρόγραμμα υποδοχής και προσκυνήσεως του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νικήτα του Νισύριου

Παραθέτουμε τό πρόγραμμα ὑποδοχῆς καί προσκυνήσεως τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου Ἁγίου Νικήτα Νισυρίου:
1. Παρασκευή 19 Ἰουνίου
Ὑποδοχή καί προσκύνησις Ἱεροῦ Λειψάνου εἰς τόνἹερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου ΚῶὭρα 10:30 π.μ. 
Ἑσπερινός – Παράκλησις – Προσκύνησις. Ὥρα 6:00 μ.μ. 
2. Σάββατον 20 Ἰουνίου
Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία – Προσκύνησις Ἱεροῦ Λειψάνου εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Νεκταρίου Κῶ. Ὥρα 7.00 π.μ. 
3. Σάββατον 20 Ἰουνίου
Ἀναχώρησις διά Νίσυρον ἀπό Καρδάμαινα Ὥρα 5.00 μ.μ. 
Ἄφιξις εἰς Νίσυρον Ὥρα 6.30 μ.μ. 
Ὑποδοχή καί Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ' Ἀρχιερατικῆς Χοροστασίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου εἰς τόν ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν. Λιτάνευσις Ἱερᾶς Εἰκόνος. Ὥρα 7.00 μ.μ. 
Ἀναχώρησις προσκυνητῶν διά Καρδάμαινα. Ὥρα 10.00 μ.μ. 
4. Κυριακή 21 Ἰουνίου
Ὄρθρος – Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία εἰς Ἱερόν Μητροπιλιτικόν Ναόν Παναγίας Ποταμητίσσης. Μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, τελετή ἐγκαινίων Οἰκογενειακῆς οἰκίας Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα. Ὥρα 7.00 π.μ. 
5. Δευτέρα 22 Ἰουνίου
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία – Προσκύνησις εἰς Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων Θεοτόκου Κεφάλου. Ὥρα 07.00 π.μ. 
6. Δευτέρα 22 Ἰουνίου
Παράκλησις – Προσκύνησις εἰς τό Ἱερόν Μητροπολιτικόν Παρεκκλήσιον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὥρα 6.00 μ.μ. 
7. Τρίτη 23 Ἰουνίου
Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία - Προσκύνησις εἰς τό Ἱερόν Βαπτιστήριον Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς Λινοπότι. Ὥρα 7.00 π.μ. 
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας ἀναχώρησις τοῦ Ἁγίου Λειψάνου δι' Ἅγιον Ὄρος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κώου καί Νισύρου ἀνακοινώνει ὅτι ὅσοι ἐκ τῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν ἐπιθυμοῦν νά ταξιδεύσουν εἰς Νίσυρον τό Σάββατον 20ήν Ἰουνίου, Παραμονήν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Νικήτα τοῦ Νισυρίου, διά νά παρακολουθήσουν τόν Μέγα Ἀρχιερατικόν Ἑσπερινόν, δύνανται νά ταξιδεύσουν μέ δωρεάν εἰσιτήριον μετ' ἐπιστροφῆς, μέ τά πλοῖα «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ» καί «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ», τά ὁποῖα θά ἀναχωρήσουν ἀπό τήν Καρδάμαινα διά Νίσυρον περί ὥραν 5.00΄ἀπογευματινήν καί ἐπιστροφή ἀπό Νίσυρον διά Καρδάμαινα περί ὥραν 10.00΄ νυκτερινήν τῆς ἰδίας ἡμέρας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜηΚοινωνι