2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Η Ιερά Ακολουθία του Οσίου Παϊσίου συντεθείσα υπό του Εδέσσης Ιωήλ


Η Ιερά Ακολουθία του Οσίου Παϊσίου συντεθείσα υπό του Εδέσσης Ιωήλ

Από Μητρόπολη Εδέσσης
Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αγιοκατάταξη του Γέροντος Παΐσιου.

Επίσης, αναρτήθηκε η Ιερά Ακολουθεί την οποία συνέταξε ο Μητροπολίτης κ.Ιωήλ.


Μπορείτε να τη δείτε εδώ και εδώ

http://www.agioritikovima.gr/