2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Εκοιμήθη ο θεολόγος Νικόλαος Ι. Σωτηρόπουλος


Εκοιμήθη ο θεολόγος Νικόλαος Ι. Σωτηρόπουλος

Εκοιμήθη εν Κυρίω χθες ο γνωστός και μαχητικότατος για θέματα πίστεως θεολόγος Νικόλαος Ι. Σωτηρόπουλος....


H τραγική ειρωνεία είναι πως σαν χθες, 28 Αυγούστου του 2010, εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης. και χθες έφυγε από τη ζωή αυτή, το πνευματικό του παίδι του π. Αυγουστίνου, ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος