2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

Καλό Παράδεισο !

Ο γέροντας της Ι.Μ.Γρηγορίου π.Γεώργιος Καψάνης, ο επιφανέστερος λόγιος θεολόγος του Αγίου Όρους των τελευταίων δεκαετιών, έφυγε για την πατρίδα ανήμερα της Πεντηκοστής...Μέσα σε μια βδομάδα τρεις σπουδαίες αγιορείτικες μορφές τελείωσαν την επίγεια πορεία τους, ο π.Μωυσής, ο π.Νικόδημος Μπιλάλης και ο π.Γεώργιος...
Την ευχούλα τους να έχουμε και είθε να ανταμώσουμε ξανά στην αγκαλιά του Χριστού ... Καλό Παράδεισο !
Ο Prodromos Agioros Karies πρόσθεσε 9 νέες φωτογραφίες.
Η τελευταια Πεντηκοστή στο Μετοχι Σταυρουπολης στην Θεσσαλονικης με τους πατέρες της μονής και τον Γέροντα στο μέσον.

πηγη Misha Sarov