2 6

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων τὴν Ἐκκλησίαν, ἱεράρχα Ἀθανάσιε, τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Υἱὸν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατήσχυνας Ἄρειον. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Ως θείος Αρχάγγελος, των νοερών στρατιών, Τριάδος την έλλαμψιν, καθυποδέχη λαμπρώς, Γαβριήλ Αρχιστράτηγε· όθεν εκ πάσης βλάβης, και παντοίας ανάγκης, σώζε απαρατρώτους, τους πιστώς σε τιμώντας, και πόθω ανευφημούντας, τα σα θαυμάσια

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ (VIDEO)Πρόκειται για μια, συγκλονιστική πραγματικά, ομιλία του π. Ακακίου, πνευματικού τέκνου του π. Πορφυρίου.

Τον έζησε τόσο κοντά όσο κανένας άλλος ίσως και μάλιστα τις τελευταίες ώρες της ζωής του ήταν μαζί του.

Αναφέρεται σε πρωτάκουστες εμπειρίες (οι πιο πολλές δεν περιλαμβάνονται σε κανένα βιβλίο) στην οσιακή κοίμησή του και στο όσιο λείψανο του πατρός - Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου.

Σύμφωνα με την μαρτυρία του φυλάσσεται κρυφά κάπου από τους Αγιορείτες πατέρες μέχρι την επίσημη ανακήρυξή του ως Αγίου, ενώ τα δύο χεράκια του, αυτά που ευλογούσαν τον κόσμο με τόση αγάπη- παραμένουν άφθαρτα.

Ας έχουμε όλοι την ευχή του...!